koRELACJE 2018

więcej niż analiza danych

 • data

  6–8.06

 • data

  Kraków

Odkrywamy – inspirujemy – działamy!

koRELACJE to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń praktyków analizy danych. Spotkasz tutaj ludzi, którzy znają się na analizie danych i mają w tej kwestii wiele do powiedzenia. Na co dzień dostarczają informacji i doskonalą swoje działania w oparciu o wiedzę. Potrafią o tym z pasją mówić, ale także świetnie się bawić – jak to w Krakowie. Warto zaczerpnąć inspiracji i popatrzeć na swoje działania z innej perspektywy. Poznaj nowe trendy w analizie danych!

koRELACJE? Naprawdę warto!

Prelegenci – praktycy, eksperci analizy danych

Prelegentami koRELACJI są użytkownicy i decydenci, którzy wykorzystują analizę danych i jej wyniki dla wspierania realizowanych działań. Reprezentują różne branże biznesu, administrację publiczną, jak i środowisko akademickie. Poruszają szerokie spektrum tematów, w których wykorzystuje się analizę danych: od systemów raportujących, projektów badań satysfakcji, po systemy AML czy ACRM.

 • Econometric Modelling Manager. Po 10 latach pracy nad liczbami i numerycznymi metodami analiz danych swoje zainteresowania coraz częściej kieruje w stronę danych nieustrukturyzowanych, szczególnie w stronę text miningu.

  Temat:
  Wykorzystanie text miningu w planowaniu komunikacji.

  HAVAS

 • Socjolog, pracownik Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy. Specjalizuje się w badaniach jakości życia oraz usług publicznych. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Temat:
  Co wpływa na to, że jesteśmy odbiorcami kultury? Uwarunkowania uczestnictwa w kulturze mieszkańców Warszawy.

  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

 • Dr hab. nauk społecznych. Od 2001 roku związany z Instytutem Socjologii UAM w Poznaniu. Kierownik oraz uczestnik wielu projektów badawczych w zakresie badań społecznych. Główne zainteresowania naukowe obejmują refleksję nad jakością sondaży oraz wykorzystaniem metod statystycznych w opisie zjawisk społ.

  Temat:
  Ocena inwariancji pomiarowej skali zaufania do krajowych instytucji politycznych w badaniu Europejskiego Sondażu Społecznego z wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS AMOS.

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Pracownik naukowy Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Członek międzynarodowej sieci badawczej HBSC. Koordynator i członek zespołu wielu projektów naukowych. Zainteresowania obejmują zachowania młodzieży związane z odżywianiem, zachowania problemowe nastolatków oraz potencjał zdrowotny.

  Temat:
  Funkcjonowanie nastolatków w społeczeństwie.

  Instytut Matki i Dziecka

 • Data miner i specjalista ds. analitycznego CRM. Zajmuje się wsparciem procesów sprzedażowych i utrzymaniowych, gdzie dzięki metodom klasyfikacyjnym zwiększa efektywność kampanii marketingowych. Szczególnie interesuje się technikami analizy danych przystępnymi dla odbiorców biznesowych.

  Temat:
  Od A przez NPS do Z. Nasze doświadczenia w modelowaniu Net Promotor Score klienta.

  UPC Polska

 • Dr hab. nauk ekonomicznych. Od 2014 jest ekspertką w pracach Komisji Europejskiej i UNECE w zakresie wskaźnika aktywnego starzenia. Jest autorką publikacji oraz uczestniczyła w międzynarodowych projektach (m.in. OECD, Horizon 2020) z zakresu dyskryminacji ze względu na wiek, opieki nad osobami starszymi.

  Temat:
  Który pracownik jest lepszy? Młodszy czy starszy? - (nie)jednoznaczne opinie pracodawców.

  Uniwersytet Jagielloński // Szkoła Główna Handlowa

Program

 • środa
  6 czerwca

  • 16:00–20:00
   • rejestracja

  • 20:00–23:00
   • wieczór na tarasie PLANETARIUM

  • 08:30–10:00
   • rejestracja uczestników przyjeżdżających 7 czerwca

  Podróżując do Początku zamierzam opowiedzieć skąd wiemy, że ten początek istniał, jak należy go sobie wyobrażać, oraz jak wyglądały ery wczesnego wszechświata. W drugiej części zajmiemy się prognozami dalekiej przyszłości wszechświata, łącznie z kwestią ciemnej energii.


  >>> więcej

  Dr Tomasz Płazak /// Pracownik Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na początku pracy naukowej zajmował się oddziaływaniami jądrowymi z bardzo wysokimi energiami. Jego pasją osobistą i zawodowa jest astrofizyka oraz kosmologia (zwłaszcza wczesny wszechświat).
  Pionier wykładów z zakresu kosmologii w Polsce. Jako jeden z pierwszych prowadził je od początków lat 80. dla studentów fizyki w AGH, później także dla innych wydziałów i kierunków. Swoją wiedzę poszerzał podczas licznych wizyt w Uniwersytecie Cambridge, nawiązując kontakty z wieloma wybitnymi kosmologami świata, m.in. Stephenem Hawking'iem, czy prof. Martinem Rees (Royal Astronomer, President of Royal Society).
  Propagator tematyki kosmologii wśród zróżnicowanych grup słuchaczy, a także prelegent na licznych konferencjach i wykładach specjalnych w wielu krajach. Zaangażowany także w badania nad sposobami efektywnego i atrakcyjnego (intelektualnie) wykładania, czy szerzej nauczania fizyki na poziomie akademickim. Nie mniej ważnym elementem niż nauki ścisłe są dla dr Płazaka problemy humanistyki.

  Wiedza, którą dane ujawniają analitykowi, wymaga odpowiedniego przedstawienia odbiorcom. Niezależnie od tego, czy raport jest w formie elektronicznej czy drukowanej, wiedza w nim zawarta winna być przedstawiona w zrozumiałej i atrakcyjnej formie, dzięki czemu uniknie się nieporozumień i znużenia osób, do których raport dotrze. Jednocześnie sposób tworzenia takich raportów powinien być, jak najbardziej przyjazny dla analityka – zapewniając szeroką paletę obiektów wynikowych, możliwość ich dostosowywania czy aktualizacji. Wystąpienie skupi się na skutecznym przekazywaniu wiedzy dzięki PS IMAGO PRO 4, nie pozwalając jednak zapomnieć o jej odbiorcach.


  Krzysztof Kusch /// Absolwent socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. W Predictive Solutions pracuje od 2010 roku, obecnie na stanowisku Menedbnżera ds. rozwiązań analitycznych i data mining, gdzie skupia się szczególnie na rozwiązaniach data mining dla sektora bankowego, FMCG i publicznego, a także na kwestiach związanych z raportowaniem. W ramach projektów współpracuje z między innymi z Bank BGŻ BNP Paribas, mBank, AIB, Eurocash, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia z zakresu statystycznej analizy danych, data miningu i wizualizacji danych.

  • 11:30–12:00
   • przerwa kawowa

  Podstawowym celem projektu było zbadanie uczestnictwa mieszkańców Warszawy w kulturze. Projektując narzędzie badawcze wyszliśmy poza tradycyjną koncepcję praktyk kulturalnych, sprowadzoną wyłącznie do odbioru oferty przygotowanej przez instytucje kulturalne. W zamian postawiliśmy na szersze, uspołecznione rozumienie kultury, gdzie ważną role odgrywa jej relacyjność. Tym samym w kwestionariuszu zainteresowaliśmy się przede wszystkim tym co ludzie robią z innymi oraz w jaki sposób angażują się w praktyki. Wyniki posłużyły nam do przygotowania segmentacji mieszkańców Warszawy pod kątem ich uczestnictwa w kulturze. Podzbiorowości różnią się do siebie pod kątem intensywności i rodzajów praktyk. Na przeciwległym biegunie można wyróżnić segmenty Superkulturalnych / Wszystkożernych oraz Tradycyjnych nieuczestniczących.


  Przemysław Piechocki /// Socjolog, pracownik Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy. Specjalizuje się w badaniach jakości życia oraz usług publicznych. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  1. Nowe obowiązki instytucji obowiązanych
  2. Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych (m.in. o giełdy bitcoinowe)
  3. Wyzwania związane z rozszerzeniem definicji PEP (politically exposed person)
  4. Implementacja nowej ustawy na przykładzie PKO Banku Polskiego SA z wykorzystaniem narzędzi Predictive Solutions.


  Marta Marczak /// Kieruje Zespołem Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w PKO Banku Polskim, gdzie odpowiada m.in. za wdrożenie IV Dyrektywy AML/CFT oraz kształtowanie polityki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w tym obszarze. Praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem AML/CFT - specjalizuje się w ocenie ryzyka klientów korporacyjnych i stosowania sankcji i ograniczeń międzynarodowych.

  Przeanalizowane zostaną wpływy różnych czynników na zachowania wyborcze Polaków – zarówno na sam udział w wyborach, jak i na preferencje wyborcze w trzech okresach:

  • 1989-2001
  • 2005-2015
  • po wyborach 2015 r.

  Pełniej zaprezentowane zostaną analizy dla okresu 2005-15 i po wyborach 2015 r. Będą one przeprowadzone na zbiorach z badań Fundacji CBOS, które realizowane są wedle jednolitej metodologii i zawierają identyczne wskaźniki.


  prof. Mirosława Grabowska /// Socjolog w Instytucie Socjologii oraz dyrektor Fundacji CBOS – trzykrotnie (ostatnio w 2017 r.) wygrała konkurs na to stanowisko. Prowadzi badania z zakresu socjologii polityki i socjologii religii; ma w dorobku 18 książek oraz ponad 100 artykułów. Była visiting professor w Stanford University, Institute for Advanced Study, Princeton, University of Wisconsin – Madison oraz w Mainz University (Germany).

  1. Rola i organizacja Programu przeciwdziałania nadużyć finansowych w Polsce
     a. Obszary działań (AML/SP)
     b. Uczestnicy prac (MF/KAS/ZBP/Banki/KIR)
  2. Stan działań w bankach przed wdrożeniem STIR
     a. Obowiązki banków w zakresie monitorowania i raportowania anomalii i nadużyć w sektorze finansowym przedsiębiorstw
     b. Wyspowy charakter działań banków
     c. Procesy papierowe
     d. Efektywność działań banków i administracji skarbowej
  3. Podejście w zakresie systemowego sektorowego działania w zakresie przeciwdziałania oszustwom i wyłudzeniom finansowym
     a. Wspólny system sektorowy STIR
     b. Platforma technologiczna
     c. Zakresy operacji danych
     d. Sektorowe rekomendacje w zakresie reguł badawczych
     e. Obszary analizy (behawioralne/geograficzne/….etc)
     f. Cyfryzacja i elektronizacja obiegu informacji i dokumentów
  4. Co dalej?


  Robert Trętowski /// Od 1 stycznia 2017 r. jako wiceprezes Zarządu KIR odpowiada za Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny. Zaangażowany w działania sektorowe w obszarze PSD2, aktywnie uczestniczy w pracach nad standardem Polish API. Uczestnik międzybankowego zespołu badawczego, opracowującego zastosowania technologii rejestrów rozproszonych (DLT, blockchain). Kieruje Zespołem Roboczym eID Rady Bankowości Elektronicznej ZBP. Wcześniej w PKO Banku Polskim oraz BRE Banku.

  • 13:30–14:30
   • przerwa obiadowa

  Chociaż od kilku lat bardzo dużo mówi się o danych, o ich zbieraniu i analizie, to nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to co najczęściej analizujemy to dane liczbowe, ustrukturyzowane, które stanowią przecież zaledwie około 20% wszystkich zbieranych danych. Co kryje się w pozostałych 80%? Na czym polega trudność w analizie? Co jesteśmy w stanie wywnioskować z takich danych? Czy te wnioski można przełożyć na działania i wykorzystać w komunikacji marketingowej? Na te pytania postaram się odpowiedzieć pokazując przykłady analiz treści pochodzących z portali społecznościowych oraz serwisów informacyjnych oraz ich wykorzystanie w planowaniu i optymalizowaniu komunikacji


  Agata Kielmer /// Econometric Modelling Manager w Havas Media. Doświadczenie w zakresie analizy danych zdobywała zarówno po stronie agencji jak i po stronie klienta. Po 10 latach pracy nad liczbami i numerycznymi metodami analiz danych swoje zainteresowania coraz częściej kieruje w stronę danych nieustrukturyzowanych, szczególnie w stronę text minigu.

  1. Czy zmiany demograficzne mają wpływ na postrzeganie pracowników? W jaki sposób?
  2. Kto jest bardziej produktywny a kto bardziej elastyczny według pracodawców jeśli bierzemy wiek pod uwagę?
  3. Jaką jest skłonność do zatrudniania osób starszych przez pracodawców?
  Odpowiedzi na te pytania będą pochodzić z unikalnych badań sondażowych wśród pracodawców prowadzonych w latach 2009, 2010 i powtórzonych w 2017 (we współpracy z Kantar Public/dawniej TNS OBOP)


  dr hab. Jolanta Perek – Białas /// Doktor nauk ekonomicznych, pracuje w Instytucie Socjologii UJ oraz w Instytucie Statystyki i Demografii SGH w Warszawie. Od 2014 jest ekspertką w pracach Komisji Europejskiej i UNECE w zakresie wskaźnika aktywnego starzenia. Jest autorką publikacji oraz uczestniczyła w międzynarodowych projektach (m.in. OECD, Horizon 2020) z zakresu dyskryminacji ze względu na wiek, opieki nad osobami starszymi.

  Dane tekstowe, komentarze, opisy czy jakiekolwiek inne teksty nie posiadają struktury wierszowo-kolumnowej, która nadaje się do analiz statystycznych czy data mining. A jednak często chcemy analizować duże zbiory danych o takiej nieuporządkowanej strukturze, wyciągać z nich wnioski oraz informacje przydatne np. do budowy modeli predykcyjnych. Dodatkowo, chcielibyśmy robić to inaczej niż samemu czytając tekst linia po linii. Podczas tej prezentacji pokażę jak rozwiązania zastosowane w PS CLEMENTINE PRO pozwalają radzić sobie ze złożonością naszego ojczystego języka i przeprowadzać na nim analizy text miningowe.


  Celina Otolińska /// Absolwentka matematyki stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz analityki gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła specjalizacje „Matematyka Finansowa” oraz „Matematyka Ubezpieczeniowa”. W Predictive Solutions pracuje na stanowisku Konsultanta ds. analiz statystycznych i data mining. Zajmuje się przetwarzaniem danych, modelowaniem oraz text miningiem w języku polskim z zastosowaniem narzędzi PS CLEMENTINE PRO/IBM SPSS Modeler.

  Wypalenie zawodowe to syndrom psychologiczny wynikający z doświadczania przez pracowników chronicznego stresu, będącego efektem zaburzonej równowagi pomiędzy środowiskiem pracy a możliwościami jednostki. Zainteresowanie tematem wypalenia związane jest ze wzrastającym zapotrzebowaniem na wspieranie grup zawodowych, które są szczególnie narażone na doświadczanie negatywnych skutków wyczerpującej pracy zawodowej, czyli pracowników opieki medycznej oraz edukacji. W swoim wystąpieniu postaram się odpowiedzieć na pytania
  1) Czy wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dostrzeganym przez pracowników?
  2) Czy występują różnice w postrzeganiu i objawach wypalenia zawodowego pomiędzy reprezentantami trzech analizowanych grup zawodowych?
  3) Czy jest związek pomiędzy poziomem wypalenia zawodowego i jego komponentów a czynnikami demograficznymi, awersją do pracy oraz rozwijaniem własnych zainteresowań?


  dr inż. Urszula Załuska /// Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze koncentrują się na wykorzystaniu metod ilościowych w analizach zjawisk społeczno – ekonomicznych, ze szczególnym nastawieniem na działania w zespołach wielodyscyplinarnych. Stąd m. in. podjęcie tematyki wypalenia zawodowego we współpracy z psychologami z Uniwersytetu Wrocławskiego.

  • 16:00–16:30
   • przerwa kawowa

  1. Kim jesteśmy - podstawowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy
  2. Cele oraz znaczenie badań własnych realizowanych przez Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy
  3. Rola współpracy z wybranymi instytucjami funkcjonującymi na wielkopolskim rynku pracy w odniesieniu do efektywności podejmowanych działań
  4. Opis realizacji badań własnych dwóch typów: badań cyklicznych (miesięcznych i kwartalnych) realizowanych zawsze z tą samą grupą respondentów oraz badań stanowiących odpowiedź na aktualne potrzeby informacyjne
  5. Sposoby wykorzystania oprogramowania IBM SPSS do realizacji badań własnych


  Weronika Dąbrowska /// Absolwentka socjologii, pracownik Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Zawodowo, zarówno pod względem aktywności jak i zainteresowań związana z tematyką rynku pracy Zajmuję się realizacją badań własnych i zleconych dotyczących stanu, struktury oraz prognoz rozwoju wielkopolskiego rynku pracy.

  Oprogramowanie IBM SPSS AMOS oferuje szeroką gamę narzędzi analitycznych wspomagających badaczy w procesie konstrukcji skal służących pomiarowi pewnych nieobserwowalnych konstruktów przy pomocy dających się zaobserwować wskaźników. Doskonałym przykładem takiego pomiaru są psychometryczne testy ilorazu inteligencji, czy też kwestionariusze osobowości. W ramach prezentacji omówiony zostanie przykład wykorzystania modelowania równań strukturalnych w badaniach służących ocenie jakości pomiaru skali zaufania politycznego w 20 krajach uczestniczących w siódmej rundzie Europejskiego Sondażu Społecznego (N=39.898). Autor omówi specyfikę badań międzykrajowych, w tym problem równoważności pomiaru z uwagi na różnice kulturowe badanych społeczeństw.


  Dr hab. Piotr Jabkowski /// Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologii. Od 2001 roku związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, choć studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Kierownik oraz uczestnik wielu projektów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych w zakresie badań społecznych. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują refleksję nad jakością sondaży oraz wykorzystaniem metod statystycznych w opisie zjawisk społecznych.

  Informacja przestrzenna, wielowymiarowa o zadowalającej jakości jest obiektem pożądania wielu instytucji publicznych i prywatnych. Przeprowadzane badania częściowe często jednak ten czynnik pomijają poprzez albo wylosowanie zbyt małej próby, by estymacja dla małych obszarów była możliwa lub na skutek ograniczeń związanych np. z odmowami udziału w badaniu, czy ochroną danych osobowych. Nowe metody estymacji umożliwiają dodanie informacji przestrzennych do badania lub zwiększenie możliwości estymacji poprzez generowanie syntetycznych populacji. Wykorzystują one szereg modeli służących do integracji danych z różnych źródeł oraz generowania dodatkowych obserwacji poprzez algorytmy zbliżone do wykorzystywanych w hutach metali celem osiągnięcia optimum obliczeniowego. W wystąpieniu przedstawiona zostanie generacja gospodarstw domowych i ludności z uwzględnieniem czynnika przestrzennego oraz oceniona zostanie jakość uzyskanej populacji.


  dr Wojciech Roszka /// Adiunkt w Katedrze Statystyki na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz pracownik Centrum Studiów nad Polityką Publiczną przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracuje również z szeregiem instytucji publicznych i prywatnych, wśród których wymienić można uniwersytecki program Ariadna przy Predictive Solution, dystrybutorze oprogramowania IBM SPSS oraz członkostwo w Polskim Towarzystwie Statystycznym. Działalność naukowa dra Roszki koncentruje się wokół tematu integracji informacji z różnych źródeł na potrzeby zintegrowanych systemów statystycznych, a także, od niedawna, skupia się ona na statystycznym ujęciu rozwoju, produktywności oraz porównywalności polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

  1. Co kryje się pod pojęciem in-house?
  2. Czy warto decydować się na rozwiązania własne?
  3. Gdy system jest pod pełną kontrolą organizacji. Przykłady zastosowań.
  4. Rozwój i utrzymanie czyli jakie kompetencje są niezbędne do efektywnego wykorzystania rozwiązania


  Damian Zborowski /// Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Z Predictive Solutions związany od 2005 roku jako Kierownik Projektów. Współodpowiedzialny za rozwój kompleksowego rozwiązania do gromadzenia danych, zaawansowanej analizy i dystrybucji wyników PS QUAESTIO PRO będącego naturalnym rozwinięciem rozwiązań z rodziny IBM SPSS. Realizował liczne projekty wdrożeniowe dla sektora bankowego - PKO BP, MBank, BGŻ BNP Paribas, wyższej edukacji - Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także dla administracji publicznej - Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia i wielu innych. Od wielu lat pełni rolę trenera w Centrum Szkoleniowym Predictive Solutions

  • 20:00–02:00
   • wieczór bardzo kulturalny

 • Dane przestrzenne to informacje o lokalizacji, wielkości i geometrycznym kształcie obiektów oraz przestrzennych (topologicznych) relacjach między nimi. Pierwsze wykorzystanie informacji geoprzestrzennych w analizie danych miało miejsce już XIX wieku, a obecnie szacuje się, że nawet 80 procent wszystkich generowanych danych posiada składnik geolokalizacyjny. W związku z tym, wykorzystaniem ich potencjału w data miningu zainteresowane są firmy z większości sektorów gospodarki. Podczas prezentacji poruszona zostanie kwestia tego do czego można użyć informacji płynących z danych przestrzennych oraz jak rozpocząć własną analizę opartą o położenie obserwacji w przestrzeni geograficznej


  Ewa Grabowska /// Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz big data w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Predictive Solutions pracuje na stanowisku Konsultanta ds. statystycznej analizy danych. Zajmuje się przetwarzaniem danych i modelowaniem w PS CLEMENTINE PRO/IBM SPSS Modeler.

  Analiza sieci społecznej (SNA), to badanie zbiorowości poprzez sprawdzanie relacji zachodzących pomiędzy jej jednostkami. Łączy w sobie elementy teorii grafów, statystyki, socjologii i psychologii społecznej. Nie jest to jednak tylko koncept teoretyczny, a kolejne źródło wiedzy coraz śmielej wykorzystywana w różnych obszarach biznesowych i społecznych: od rozpracowywania siatek przestępczych i terrorystycznych, poprzez analizę przepływów bankowych, aż do zarządzania zasobami w ramach organizacji. Podczas prezentacji pokazana zostanie zarówno metodologia, jak i możliwości praktycznego zastosowanie SNA.


  Joanna Sarata /// Absolwentka socjologii, specjalizacji „Badania społeczne i analiza danych” oraz kulturoznawstwa, porównawczych studiów cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Predictive Solutions od 2014 roku, gdzie pracuje na stanowisku Starszego konsultanta ds. rozwiązań analitycznych i data mining. Zajmuje się w szczególności rozwiązaniami analitycznymi dla sektora bankowego i publicznego. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu obsługi narzędzi IBM SPSS i rozwiązań Predictive Solutions oraz z obszaru statystycznej analizy danych i data mining.

  • 11:30–12:00
   • przerwa kawowa

  1. Wprowadzenie – definicje, założenia, zastosowanie biznesowe.
  2. O sposobie przygotowania danych do modelowania.
  3. Ogólne trudności w modelowaniu (relacyjnego) NPS.
  4. Testowanie optymalnego zestawienia założeń do modelu (klasyfikacja CHAID) spośród dowolnej kombinacji:

  a) pominięcia zbioru testowego
  b) dodania silnie skorelowanej zmiennej objaśniającej – (transakcyjnego) NPS
  c) losowego versus warstwowego doboru rekordów do zbioru uczącego
  d) uwzględnienie tendencji czasowych

  5. Wnioski


  Michał Mierzwa, UPC Polska /// Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach specjalności Statystyki i Ekonometrii oraz Inżynierii Finansowej. Swoje doświadczenie zawodowe od początku budował w UPC Polska jako data miner i specjalista ds. analitycznego CRM. W codziennej pracy aktywnie wspiera procesy sprzedażowe i utrzymaniowe, gdzie dzięki metodom klasyfikacyjnym zwiększa efektywność kampanii marketingowych. Szczególnie interesuje się technikami analizy danych przystępnymi dla odbiorców biznesowych.

  1. Historia projektów segmentacyjnych.
  2. Dlaczego warto poświęcić więcej czasu na odpowiedź organizacji na pytanie, po co nam segmentacja.
  3. Jak poradzić sobie z analizą mega zbiorów danych kiedy nie ma hurtowni ani systemu Data Mining?
  4. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy - doświadczenia z realizacji poszczególnych etapów projektu.


  Marek Mielcarek /// Kierownik Wydziału Rozwoju i Analiz Rynkowych od ubiegłego wieku związany z Sektorem Energetycznym. Odpowiedzialny m.in. za współpracę z firmami badawczymi, realizację projektu budowy segmentacji klientów, czy program rozwoju elektromobilności.

  NPS to narzędzie oceny lojalności klientów, chętnie wykorzystywane PR-owo. Czy można jednak proces gromadzenia informacji o poziomie satysfakcji włączyć w procesy decyzyjne organizacji? Tak, by stał się on swojego rodzaju KPI na równi z wielkością sprzedaży, liczbą klientów rezygnujących ze współpracy itp. Jakie zmiany i konsekwencje niesie ze sobą zmiana podejścia do wskaźnika NPS? Z prostego badania poziomu satysfakcji klientów, na badanie dające pełniejszy obraz, które aspekty pracy są źle oceniane, z szybką i szeroką dystrybucją wskaźnika. Daje to możliwość błyskawicznego reagowania na niekorzystne zmiany satysfakcji klientów, czy wewnętrznie, właściwe motywowanie do pracy pracowników organizacji.


  Filip Krzystanek /// Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja badania społeczne i analiza danych. Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji badań zachowań konsumenckich wykorzystywanych w celach marketingowych. W Predictive Solutions zajmuje się współpracą z branżą finansową i mediami. Główne obszary to zwiększanie efektywności działań biznesowych za pomocą analizy danych oraz wsparcie sprzedaży przez precyzyjne, analityczne targetowanie kampanii. Pracuje również z agencjami badawczymi i bankami w zakresie kompleksowych rozwiązań do realizacji badań ankietowych, analizy danych i raportowania.

  Właściwie przeprowadzona segmentacja dostarcza cennych informacji marketingowych, takich jak postawy klientów, potrzeby, motywacje, zachowania, profile demograficzne itp, ułatwiając Instytucji zrozumienie klientów i zidentyfikowanie właściwych sposobów dotarcia do nich z komunikatem marketingowym.
  Kolejnym krokiem jest praktyczna użyteczność segmentacji, czyli możliwości skutecznego zreplikowania jej przy użyciu dostępnych informacji, zwłaszcza informacji znajdujących się w dużych bazach danych. Wiele segmentacji koncentruje się jedynie na pierwszym z wymienionych zagadnień.
  Segmentacje targetowane to proces zapewniający rozróżnienie segmentów we wszystkich istotnych wymiarach - postawach, potrzebach, motywacjach, zachowaniach, danych demograficznych itp., skoncentrowany jednak na związkach między różnymi rodzajami informacji. Relacje te tworzą podstawowe tematy, na których opiera się segmentacja. Segmenty, które powstają w wyniku takiego procesu są bardziej namacalne i bardziej możliwe do zidentyfikowania niż te, które powstały w wyniku innych procedur.
  Jest to szczególnie cenne dla firm farmaceutycznych, które muszą zoptymalizować przekaz komunikacyjny i zmaksymalizować absorpcję leków na zatłoczonym i niezróżnicowanym rynku. Segmenty skupiające się na dokładnym wyróżnieniu lekarzy, którzy będą skłonni przepisywać dany lek, biorące pod uwagę ich postawy i poglądy, a jednocześnie łatwo identyfikowalne w praktyce, pozwalają na osiągnięcie ww. celów."


  Joanna Ciecieląg /// Doktor nauk ekonomicznych. Uczestniczka wielu projektów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w zakresie badań społeczno-ekonomicznych. Z badaniami marketingowymi związana od 2004 roku. Odpowiada za wsparcie projektów badawczych w zakresie kompleksowych technik statystycznych, ekonometrycznej analizy danych pierwotnych i wtórnych, a także wprowadzenie i rozwój nowych narzędzi. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zaawansowanych analiz, zwłaszcza segmentacyjnych oraz badań satysfakcji. Zainteresowania: analityczne metody badań marketingowych, szczególnie analiza klas latentnych, badania satysfakcji oraz modelowanie wyborów dyskretnych.

  • 13:30–14:30
   • przerwa obiadowa

  Czy łatwo być nastolatkiem w dzisiejszych czasach? Jak młodzi ludzie radzą sobie w relacjach z otoczeniem? Jak otoczenie wpływa na samopoczucie nastolatków? Odpowiedzi poszukamy w wynikach międzynarodowych badań ankietowych HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), których tradycja w Polsce sięga początku lat 90-tych. Zastosowanie ujednoliconej procedury badań oraz standardowego kwestionariusza ankiety umożliwia porównywanie wyników między krajami. Cykliczny charakter badań pozwala na obserwację tendencji zmian w analizowanych obszarach na poziomie krajowym i międzynarodowym. Na każdym etapie badań – od planowania do prezentacji wyników, sieć badawcza HBSC wykorzystuje narzędzia analityczne Predictive Solutions. Jako jeden z 48 krajów Europy, co cztery lata pytamy młodych ludzi o ich zdrowie, samopoczucie, zachowania zdrowotne i szczegóły dotyczące środowiska, w którym żyją – rodziny, szkoły i rówieśników. Podczas prezentacji uchylimy rąbka tajemnicy z aktualnej, ósmej już rundy badań HBSC 2017/2018 - podzielimy się wstępnymi spostrzeżeniami na temat nowych, nie badanych dotąd zagadnień i narzędzi po raz pierwszy stosowanych w Polsce.


  Anna Dzielska /// Absolwentka pedagogiki o specjalności praca socjalna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doktorantka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Członek międzynarodowej sieci badawczej HBSC (Health Behaviour In School-Aged Children a WHO Collaborative Study) i zastępca koordynatora grupy zajmującej się zaangażowaniem młodzieży w cyklu badań HBSC (Youth Engagement Advisory Group). Koordynator i członek zespołu wielu projektów międzynarodowych i krajowych z zakresu zdrowia i zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się głównie zachowania młodzieży związane z odżywianiem, zachowania problemowe nastolatków oraz odkrywanie i wzmacnianie potencjału zdrowotnego młodych ludzi. Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu zdrowia publicznego oraz programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla dzieci młodzieży.

  1. Co kryje się pod pojęciem in-house?
  2. Czy warto decydować się na rozwiązania własne?
  3. Gdy system jest pod pełną kontrolą organizacji. Przykłady zastosowań.
  4. Rozwój i utrzymanie czyli jakie kompetencje są niezbędne do efektywnego wykorzystania rozwiązania


  Damian Zborowski /// Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Z Predictive Solutions związany od 2005 roku jako Kierownik Projektów. Współodpowiedzialny za rozwój kompleksowego rozwiązania do gromadzenia danych, zaawansowanej analizy i dystrybucji wyników PS QUAESTIO PRO będącego naturalnym rozwinięciem rozwiązań z rodziny IBM SPSS. Realizował liczne projekty wdrożeniowe dla sektora bankowego - PKO BP, MBank, BGŻ BNP Paribas, wyższej edukacji - Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także dla administracji publicznej - Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia i wielu innych. Od wielu lat pełni rolę trenera w Centrum Szkoleniowym Predictive Solutions

  • 15:10-15:25
   • niespodzianki dla wytrwałych

Wiedza w pigułce – eksperci Predictive Solutions

Goście o koRELACJACH

 • koRELACJE to wyjątkowe spotkanie. Dostarcza informacji na temat bieżących trendów w wykorzystaniu analizy danych i modelowaniu, ale również pokazuje szerokie spektrum zastosowań w różnych branżach. Nie bez znaczenia są relacje, szczególnie te osobiste, nieformalne, które stanowią jedną z wartości tego spotkania.

  Justyna Martyniak
  Bank BGŻ BNP Paribas

 • koRELACJE to świetna okazja aby wymienić się opiniami z osobami, które pracują z danymi. Różnorodność podejść prezentowanych przez prelegentów pozwala się zorientować, co dzieje się obecnie w świecie analiz. Zawsze dobrze wspominam również świetną oprawę kulinarną, hotelową i kulturalną.

  Agnieszka Fronczyk
  GfK Polonia

 • Mam wrażenie, że to jedyna w swoim rodzaju konferencja w Polsce, a jej podstawowym atutem jest niewątpliwie różnorodność. To właśnie jej urok – interdyscyplinarność i spotkanie nauki z biznesem, w dobrze znanym kontekście – analizy danych.

  Agnieszka Czerw
  Uniwersytet SWPS

 • Udział w koRELACJACH zawsze owocował podniesieniem naszych kompetencji analitycznych, a także przyczyniał się do inicjowania i pogłębiania współpracy z innymi użytkownikami aplikacji IBM SPSS. Polecam udział w konferencji wszystkim, którzy są otwarci na rozwijanie swoich umiejętności i kompetencji w zakresie analizy danych.

  Paweł Nowak
  Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

koRELACJE by night

Połączenie merytorycznych wystąpień z zabawą i dobrą atmosferą jest obowiązkowym elementem koRELACJI. Takiej syntezie sprzyja otoczenie, w którym mamy przyjemność Państwa gościć. W tym roku wspólnie spędzimy dwa konferencyjne wieczory, całość natomiast zwieńczymy zabawą z niespodziankami.

 • night
 • culture
 • surprises

Jeszcze przed oficjalną częścią konferencji warto się lepiej poznać. Sprzyjać temu będzie kolacja „pod gwiazdami”, na tarasie PLANETARIUM w Hotelu GALAXY. Właśnie tam spotkamy się pierwszego wieczoru. Nic tak nie sprzyja nawiązywaniu kontaktów, jak otwarty umysł i dobra kuchnia. U nas można liczyć na oba te elementy.

Wieczór spędzimy w wyjątkowym miejscu na krakowskim Kazimierzu – w HEVRE. To nowy lokal właścicieli kultowych już miejsc: Klubu Alchemia i Bunkier Cafe. Budynek, w którym mieści się HEVRE, powstał pod koniec XIX wieku jako żydowski dom modlitewny Chewra Thilim. W czasie II wojny światowej jego wnętrze zostało zdewastowane. W 2008 roku na ścianach odkryto cenne polichromie z lat 30 XX wieku.
W Hevre spędzimy energiczny wieczór z wyborną kuchnią i dobrą muzyką, nie tylko do słuchania.
Spotkanie uświetni koncert zespołu >>> Hańba! laureat Paszportu Polityki w roku 2017.

Finał, zakończenie konferencji... nie ważne, jak to nazwiemy, emocji nie brakuje nigdy. By umilić wszystkim zakończenie konferencji, proponujemy zabawę z nagrodami. Zabawa przednia, dużo humoru i cenne nagrody, czego więcej wymagać? Szczęśliwcy, którzy dotrwają do końca, obok miłych wspomnień, staną się również posiadaczami przydatnych i nowoczesnych gadżetów.

Informacje organizacyjne